Melden overtreding WNT

Bent u accountant en wilt u een melding doen van een WNT-overtreding, dan kan dat via het meldformulier van het ministerie van BZK.

Met dit formulier kan iedereen buiten de accountant een mogelijke overtreding van de WNT melden aan het CIBG. Dat kan anoniem. Het CIBG neemt de melding in behandeling en start zo nodig een onderzoek.

Uw gegevens

Om welke instelling gaat het?

Om welke functionaris gaat het?

Het kan gaan om leidinggevende topfunctionarissen, bestuurders, toezichthouders, voorzitters, voormalige of tijdelijke functionarissen of werknemers.

Welke overtreding wilt u melden?

Kies een optie *

Toelichting