Melden overtreding WNT

Bent u accountant en wilt u een melding doen van een WNT-overtreding, dan kan dat via het meldformulier van het ministerie van BZK.

Met bijgaand formulier kan iedereen buiten de accountant een mogelijke overtreding van de WNT melden aan het CIBG. Dat kan anoniem. Het CIBG neemt deze zogenoemde burgermelding in behandeling en start zo nodig een onderzoek.
Geef bij de toelichting a.u.b. aan of u anoniem wenst te blijven ten opzichte van de betrokken partijen en of we contact met u mogen opnemen om nadere informatie te vragen.

Uw gegevens

Om welke instelling gaat het?

Om welke functionaris gaat het?

Het kan gaan om leidinggevende topfunctionarissen, bestuurders, toezichthouders, voorzitters, voormalige of tijdelijke functionarissen of werknemers.

Welke overtreding wilt u melden?

Kies een optie *

Toelichting