Vrouw houdt document vast en praat met arts

Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en interne toezichthouders (toezichthoudende topfunctionarissen) mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen. Organisaties die onder de WNT vallen moeten daarnaast jaarlijks deze gegevens openbaar maken. De accountant heeft een belangrijke controlerende taak. Het CIBG ziet erop toe dat de zorgsector de WNT-regels goed toepast.