WNT-normen

Voor 2020 is het algemene bezoldigingsmaximum € 201.000,-. Voor zorgorganisaties geldt er een klasse-indeling met verlaagde sectorale normen. Voor zorgverzekeraars geldt er een klasse indeling met verhoogde sectorale normen. Er is ook een algemene WNT-norm voor de bezoldiging van leden van raden van bestuur en toezicht en voor ontslagvergoedingen.

Bezoldigingsklasse zorgorganisaties en zorgverzekeraars

De klasse bepaalt welke WNT-norm er geldt voor een organisatie. In welke klasse een organisatie valt, wordt bepaald door factoren als omzet, omvang en kennisintensiteit.

Onderdelen WNT-norm

Een normbedrag bestaat uit verschillende onderdelen (bezoldigingscomponenten). Bijvoorbeeld loon, werkgeversbijdrage pensioen en onkosten. De componenten worden opgesomd in de Uitvoeringsregeling WNT. Zorginstellingen zijn vrij om tussen de onderdelen te schuiven. Als het totaal maar onder de geldende norm blijft.

Het bedrag wordt ieder jaar aangepast aan de loonontwikkelingen bij de overheid.

Maximale bezoldiging raden van toezicht en bestuur

De maximale bezoldiging van leden raad van toezicht is 10 procent van het bezoldingsmaximum voor de betreffende organisatie. Voor voorzitters van de raad van toezicht is dat 15 procent.

Maximale ontslaguitkeringen

Een ontslagvergoeding van vaste en tijdelijke medewerkers mag niet hoger zijn dan het jaarsalaris (loon en pensioen) en is maximaal € 75.000,-. Zie voor meer informatie de kennisclip over ontslaguitkeringen.

Controleverklaring accountant

De accountant moet jaarlijks controleren of de WNT goed is toegepast. U moet in het bezit zijn van een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de WNT-gegevens. Bij vermoeden van een mogelijke overtreding is de accountant verplicht dit te melden.

Overgangsrecht bestaande afspraken

In bepaalde situaties mogen bezoldigingen van boven de WNT-normen in stappen teruggebracht worden naar de juiste hoogte. Meer informatie over overgangsrecht en afbouw vindt u op topinkomens.nl.

Overzicht algemene WNT-norm per jaar

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

  • 2020: € 201.000,-
  • 2019: € 194.000,-

  • 2018: € 189.000,- (tussentijds geïndexeerd)

  • 2018: € 187.000,-

  • 2017: € 181.000,-

  • 2016: € 179.000,-

  • 2015: € 229.043,-  (WNT-2 norm)

  • 2014: € 229.043,-

  • 2013: € 228.599,-

Meer informatie

In de kennisclip 'Bezoldiging in de WNT' van het ministerie van BZK krijgt u algemene uitleg over dit onderwerp.