WNT-normen

Voor 2024 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 233.000. Voor zorgorganisaties zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. Voor de zorgverzekeraars gelden specifieke verhoogde normen.

Voor een overzicht van de verschillende bezoldigingsmaxima in de verschillende toepassingsjaren van de WNT zie tevens ‘WNT-normen’.

Bezoldigingsklasse zorgorganisaties en zorgverzekeraars

De klasse bepaalt welke WNT-norm er geldt voor een organisatie. In welke klasse een organisatie valt, wordt voor zorgorganisaties bepaald door factoren als omzet, omvang en kennisintensiteit. Voor zorgverzekeraars door het aantal verzekerden.

Onderdelen WNT-norm

Het normbedrag bestaat uit verschillende onderdelen (bezoldigingscomponenten). Bijvoorbeeld het loon of de werkgeversbijdrage pensioen. De componenten worden opgesomd in de Uitvoeringsregeling WNT. Zorginstellingen zijn vrij om tussen de onderdelen te schuiven. Als het totaal maar onder de geldende norm blijft.

Het bedrag wordt ieder jaar aangepast aan de loonontwikkelingen bij de overheid.

Maximale bezoldiging raden van toezicht en commissarissen

De maximale bezoldiging voor leden van de raad van toezicht is 10 procent van het bezoldigingsmaximum voor de betreffende organisatie. Voor voorzitters van de raad van toezicht is dat 15 procent.

Maximale ontslaguitkeringen

Een ontslagvergoeding van vaste en tijdelijke medewerkers mag niet hoger zijn dan de bezoldiging over de laatste 12 maanden voor het ontslag (loon en pensioen, exclusief de onkostenvergoedingen) en is maximaal € 75.000,-. Zie voor meer informatie de kennisclip over ontslaguitkeringen.

Overzicht algemene WNT-norm per jaar

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

 • 2024: € 233.000,-
 • 2023: € 223.000,-
 • 2022: € 216.000,-
 • 2021: € 209.000,-
 • 2020: € 201.000,-
 • 2019: € 194.000,-
 • 2018: € 189.000,- (tussentijds geïndexeerd)
 • 2017: € 181.000,-
 • 2016: € 179.000,- (WNT-2 norm)
 • 2015: € 229.043,- 
 • 2014: € 229.043,-
 • 2013: € 228.599,-

Overgangsrecht bestaande afspraken

In bepaalde situaties mogen bezoldigingen van boven de WNT-normen in stappen teruggebracht worden naar de juiste hoogte. Meer informatie over overgangsrecht en afbouw vindt u op topinkomens.nl.

Meer informatie

In de kennisclip 'Bezoldiging in de WNT' van het ministerie van BZK krijgt u algemene uitleg over dit onderwerp.