WNT-normen

Voor 2019 is het algemene bezoldigingsmaximum € 194.000,-. Voor zorgorganisaties zijn er specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. Voor zorgverzekeraars gelden specifieke verhoogde normen. Er is ook een algemene WNT-norm voor de bezoldiging van leden van raden van bestuur en toezicht en voor ontslagvergoedingen.

Bezoldigingsklasse

Voor zorgorganisaties en zorgverzekeraars gelden sectorale bezoldigingsklassen. De klasse bepaalt welke WNT-norm geldt voor een organisatie. In welke klasse een organisatie valt, wordt bepaald door factoren als omzet, omvang en kennisintensiteit.

Jaarlijkse aanpassing

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Meer informatie

In de kennisclip 'Bezoldiging in de WNT' van het ministerie van BZK krijgt u algemene uitleg over dit onderwerp.