Combinatie-instelling

Combinatie-instellingen zijn zorgaanbieders die ook jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn.

Verplichtingen voor combinatie-instellingen

Combinatie-instellingen maken één uniforme financiële verantwoording openbaar met de bij de financiële verantwoording te voegen informatie volgens de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

Een combinatie-instelling hoeft geen rekening te houden met de voorschriften in de Regeling Jeugdwet of Uitvoeringsregeling Wmo 2015.

Extra verplichtingen voor personenvennootschappen en (middel)grote rechtspersonen

Bent u een personenvennootschap (maatschap, vof of cv) of een (middel)grote rechtspersoon (bv, nv, coöperatie, waarborgmaatschappij, stichting of vereniging)? Dan voegt u de 'Opbrengsten Jeugdwet' toe aan de financiële verantwoording. Ook bent u verplicht om de specifieke informatie uit het Jaardocument Jeugd 2022 voor combi-instellingen of het Jaardocument Veilig Thuis 2022 aan te leveren.