Informatiebulletin jaarverantwoording - maart 2023

Op 24 maart is het Informatiebulletin jaarverantwoording per e-mail verstuurd naar zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en Veilig Thuis-organisaties met artikelen over de deadline, zaken waarmee u rekening kunt houden in de voorbereiding en waar u meer informatie en hulpmiddelen kunt vinden om uw jaarverantwoording in te dienen.

Mocht u het informatiebulletin gemist hebben, dan kunt u deze hier alsnog lezen. Wilt u op de verzendlijst voor het infobulletin komen, stuur dan een e-mail via het contactformulier op deze website.

Deadline openbaarmaking

Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties

De uiterste datum voor het openbaar maken van de stukken over verslagjaar 2022 is zoals voorheen 1 juni.

Zorgaanbieders en combinatie-instellingen

Voor zorgaanbieders en combinatie-instellingen geldt 1 juni 2023 ook als uiterste aanleverdatum, tenzij de pauze van toepassing is. Of de verruiming van toepassing is, leest u in dit nieuwsbericht.

Schakel indien nodig op tijd hulp in van een adviseur of accountant om tijdig aan uw verantwoordingsplicht te voldoen.

Inloggen met eHerkenning 2+

Bij het invullen van DigiMV maakt u gebruik van eHerkenning 2+. Dit is nodig om het gewenste betrouwbaarheidsniveau te waarborgen. Heeft u nog geen eHerkenning? Op de website eHerkenning vindt u alle benodigde informatie. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat u eHerkenning heeft geregeld, dus regel dit tijdig.

Online publicatieplicht WNT

Alle instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen, zijn verplicht de WNT-verantwoording op een algemeen toegankelijke wijze op het internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar.

WNT-instellingen zijn verplicht de WNT-verantwoording jaarlijks in de jaarrekening op te nemen en online te publiceren. Een WNT-instelling moet bij de WNT-verantwoording in het bezit zijn van een getekende controleverklaring die is afgegeven door een accountant. Meer informatie over de WNT vindt u op jaarverantwoordingzorg.nl/wnt.

Let op! Een zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de toepasselijkheid en naleving van de WNT. De WNT staat wettelijk gezien los van de jaarverantwoordingsplicht. Hoewel de jaarverantwoordingsplicht voor een grote groep nieuw is, betekent dit niet dat de WNT niet al van toepassing was. De instellingen die voor inwerkingtreding van de (a)Wtza onder de WNT vielen, blijven ook na 1 januari 2022 onder de WNT vallen. Zie ook het nieuwsbericht hierover.

Voor vragen met betrekking tot de WNT kunt u Team Wet Normering Topinkomens het beste een e-mail sturen.

Toelichting op de openbaarmakingsplicht voor advieskantoren

Op jaarverantwoordingzorg.nl staan documenten met toelichtingen en handvatten voor boekhouders, accountants en administrateurs over de jaarlijkse openbaarmakingsplicht.

Geen modeljaarrekeningen meer vanaf boekjaar 2022

Vanaf boekjaar 2022 worden er geen modeljaarrekeningen meer verstrekt en is het niet meer mogelijk om in DigiMV een modeljaarrekening te uploaden.

Let op! Indien van toepassing moet u nog altijd in DigiMV een jaarrekening of balans en staat van baten en lasten deponeren.

Uitstel aanvragen

Het CIBG heeft geen rol in het uitstelproces. Stuur daarom alstublieft geen uitstelverzoeken naar het CIBG. Hoe u uitstel aanvraagt, leest u hieronder.

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties

U vraagt uitstel aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) via het formulier uitstelverzoek jaarverantwoording. Mocht u uw jaarverantwoording toch niet voor de deadline van 1 juni 2023 kunnen aanleveren, dan kunt u tot uiterlijk 31 maart 2023 uitstel aanvragen voor het aanleveren van de stukken over boekjaar 2022. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden krijgt u mogelijk uitstel van de Jaarverantwoording.

Zorgaanbieders en combinatie-instellingen

Uitstel vraagt u aan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) via het uitstelformulier. Mocht u uw jaarverantwoording toch niet voor de deadline van 1 juni 2023 kunnen aanleveren, dan kunt u uiterlijk 31 maart 2023 uitstel aanvragen voor het aanleveren van de stukken over boekjaar 2022. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden krijgt u mogelijk uitstel van de Jaarverantwoording.

Basisvragenlijst DigiMV Zorg 2022

Vanaf boekjaar 2022 moeten zorgaanbieders zich verantwoorden volgens de Regeling openbare Jaarverantwoording WMG. De categorie zorgaanbieder waar u toe behoort, bepaalt welke gegevens en informatie u aanlevert voor de openbare jaarverantwoording. Weet u niet precies onder welke categorie zorgaanbieders u valt, kijk dan hier. Het is verstandig om indien nodig tijdig expertise in te schakelen. De vragenlijsten in DigiMV worden automatisch samengesteld op basis van de antwoorden die u geeft in combinatie met de bij ons bekende gegevens. In DigiMV heeft u de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen. De oorspronkelijke gegevens blijven altijd zichtbaar. Wilt u deze gegevens permanent wijzigen, dan doet u dit in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

In voorgaande jaren bepaalde de basisvragenlijst ook of een zorgaanbieder in aanmerking kwam voor de vereenvoudigde verantwoording. De vereenvoudigde verantwoording is voor zorgaanbieders over boekjaar 2022 komen te vervallen.

Meer informatie en contact

Op de website waar u zich nu bevindt, kunt u informatie vinden over de jaarverantwoording, de wettelijke basis ervan en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Krijgt u een bepaalde melding in DigiMV of heeft u een vraag over een specifiek gedeelte in DigiMV? Wij kunnen u het beste helpen als u het contactformulier invult. Hier heeft u ook de mogelijkheid een schermafdruk toe te voegen bij uw vraag.