Aan de slag met de jaarverantwoording over boekjaar 2023

Op 20 februari is het Informatiebulletin jaarverantwoording per e-mail verstuurd naar zorgaanbieders, combinatie-instellingen, jeugdhulpaanbieders en Veilig Thuis-organisaties. In het informatiebulletin staat alle benodigde informatie om uw jaarverantwoording openbaar te maken.

Mocht u het informatiebulletin niet ontvangen hebben, dan kunt u deze hier alsnog lezen. Wilt u automatisch een notificatie ontvangen als op deze website een bericht wordt geplaatst? Abonneer u dan gratis voor nieuwsupdates.

Deadline aanleveren openbare jaarverantwoording

U maakt voor 1 juni, dus uiterlijk 31 mei 2024, uw jaarverantwoording openbaar over boekjaar 2023. Dit doet u via het aanleverportaal DigiMV. Schakel indien nodig op tijd hulp in van een adviseur of accountant om tijdig aan uw verantwoordingsplicht te voldoen.

Specifiek voor zorgaanbieders

Voor een aantal zorgaanbieders geldt de pauze. Of u onder de pauze valt, leest u in dit nieuwsbericht.

Inloggen met eHerkenning 2+

Bij het invullen van DigiMV maakt u gebruik van eHerkenning 2+. Dit is nodig om het gewenste betrouwbaarheidsniveau te waarborgen. Heeft u nog geen eHerkenning? Op de website eHerkenning vindt u alle benodigde informatie. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat de eHerkenning is geregeld, dus begin hier op tijd mee.

Online publicatieplicht WNT

Mogelijk valt uw zorgorganisatie ook onder de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT staat wettelijk gezien los van de jaarverantwoordingsplicht. Als u WNT-verantwoording moet afleggen, dan kunt u die gemakkelijk als onderdeel van de jaarverantwoording publiceren. Meer informatie over de WNT vindt u de pagina's over de WNT.

Heeft u vragen over de WNT? Stuur dan een e-mail naar normeringtopinkomens@minvws.nl.

Doorlevering van uw beleidsgegevens van het CBS

Alleen van toepassing op jeugdhulpaanbieders, combinatie-instellingen en Veilig Thuis-organisaties

Levert u als jeugdhulpaanbieder, combinatie-instelling en/of Veilig Thuis-organisatie elk jaar bij het CBS beleidsinformatie aan? Dan kunt u tot en met 16 maart 2024 in de basisvragenlijst in DigiMV aangeven of u toestemming geeft voor het automatisch overnemen van deze gegevens. Na die datum is het doorleveren niet meer mogelijk en zult u de gegevens zelf handmatig in moeten vullen.

Het automatisch uploaden van deze gegevens vindt eind april 2024 plaats. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit jaar of in het verleden, dan ontvangt u begin mei 2024 een bericht met het verzoek om de gegevens te controleren. Tot die tijd kunt u DigiMV niet volledig afronden, ook al heeft u alle andere vragenlijsten reeds ingevuld.

Basisvragenlijst DigiMV Zorg 2023

Alleen van toepassing op zorgaanbieders en combinatie-instellingen

Vanaf boekjaar 2022 moeten zorgaanbieders zich verantwoorden volgens de Regeling openbare Jaarverantwoording WMG. De categorie zorgaanbieder waartoe u behoort, bepaalt welke gegevens en informatie u aanlevert voor de openbare jaarverantwoording. Weet u niet precies onder welke categorie zorgaanbieders u valt, kijk dan op onze overzichtspagina.

De vragenlijsten in DigiMV worden automatisch samengesteld op basis van de antwoorden die u geeft in combinatie met de bij ons bekende gegevens afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Als deze gegevens niet kloppen, kunt u die in DigiMV wijzigen. Doe dit dan ook bij de KVK, anders staan uw gegevens het volgende boekjaar wederom verkeerd in DigiMV.

Gebruik modellen jaarrekeningen

Alleen van toepassing op zorgaanbieders en combinatie-instellingen

Met de komst van de Regeling openbare Jaarverantwoording WMG zijn ook de modellen van de jaarrekeningen gewijzigd. Uit een inhoudelijke controle door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op de verantwoordingen over boekjaar 2022 blijkt dat deze nieuwe modellen nog niet altijd gebruikt worden. Door de modellen te gebruiken, kunt u de gegevens makkelijker overnemen in de vragenlijst.

De modellen voor de financiële verantwoording zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 2 van de Regeling Openbare Jaarverantwoording WMG. U vindt de modellen ook in de handreikingen jaarverantwoording van de NZa.

Een eenmanszaak hoeft geen jaarrekening in te dienen, alleen 6 ratio's. Een model is dan ook niet van toepassing op een eenmanszaak.

Uitstel aanvragen

Kunt u uw jaarverantwoording niet voor de deadline van 1 juni 2024 aanleveren? Vraag dan voor 1 april, dus tot uiterlijk 31 maart, uitstel aan. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden krijgt u mogelijk uitstel. Het CIBG heeft geen rol in het uitstelproces.

Zorgaanbieders en combinatie-instellingen

Uitstel vraagt u aan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) via het uitstelformulier.

Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties

Uitstel vraagt u aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) via het formulier uitstelverzoek jaarverantwoording.

Meer informatie

Op deze website vindt u informatie over de openbare jaarverantwoording, de wettelijke basis ervan en een overzicht van vragen en antwoorden. Ook vindt u hier diverse hulpmiddelen, zoals:

  • de handreikingen van de NZa voor zorgaanbieders en combinatie-instellingen;
  • documenten met toelichtingen en handvatten voor boekhouders, accountants en administrateurs;
  • Jaardocumenten voor jeugdhulpaanbieders, combinatie-instellingen en Veilig Thuis-organisaties.

Contact

Stel uw jaarverantwoording niet uit tot het laatste moment. Wij kunnen u bij vragen anders niet op tijd voorzien van een antwoord. Heeft u vragen over de jaarverantwoording of het online portaal DigiMV? Maak dan gebruik van het contactformulier. Voeg eventueel een schermprint toe als u een melding krijgt in DigiMV.

Zorgaanbieders en combinatie-instellingen

Voor vragen over het toezicht op de verantwoordingsplicht kunt u terecht bij de NZa.

Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties

Voor vragen over het toezicht op de verantwoordingsplicht kunt u terecht bij de IGJ.