Welke functionarissen

De Wet normering topinkomens (WNT) geldt voor 4 typen topfunctionarissen. De inkomens van leidinggevenden op het hoogste niveau en van toezichthouders worden altijd gemeld. Ook als ze de WNT-norm niet overschrijden.

Voor welke functionarissen geldt de WNT?

De namen en inkomensgegevens van deze typen topfunctionarissen moeten altijd openbaar gemaakt worden:

  • leidinggevende topfunctionarissen op het hoogste niveau en de functionarissen die belast zijn met de dagelijkse leiding van de instelling;
  • toezichthouders (leden van een raad van toezicht, een raad van commissarissen of een ander hoogste toezichthoudende orgaan);
  • gewezen topfunctionarissen (functie bekleed tussen 1 januari 2013 en het huidige jaar, maar heden niet meer);
  • overige medewerkers wanneer deze de WNT-norm overschrijden (alleen de inkomensgegevens).

Bekijk de kennisclip 'Topfunctionaris' van het ministerie van BZK voor meer algemene informatie over dit onderwerp.

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen ook onder de WNT. Bijvoorbeeld zelfstandigen zonder personeel en gedetacheerde functionarissen. Zie voor meer informatie functionarissen zonder dienstbetrekking en de WNT op topinkomens.nl.

Overgangsrecht

Voor contracten die voor de ingang van de WNT op 1 januari 2013 zijn ingegaan, geldt het overgangsrecht. Bekijk de kennisclip 'Overgangsrecht' van het ministerie van BZK voor algemene toelichting op dit onderwerp.