Home

Veel organisaties in het zorgveld leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. Zo laten zij zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. Ook moeten zij zich houden aan de Wet normering topinkomens. Wat welke zorgaanbieders moeten aanleveren en hoe dat werkt, wordt op deze website uitgelegd.

De meeste gegevens zijn openbaar en worden door diverse (overheids)organsiaties gebruikt voor bijvoorbeeld toezicht en beleidsvorming. Hoofdgebruikers zijn het ministerie van VWS, het ministerie van JenV, de IGJ, de NZA en het CBS. Daarnaast worden ze gebruikt door onder andere het RIVM, zorgverzekeraars, accountantskantoren, universiteiten, nieuwsmedia en particulieren. En worden de gegevens gekoppeld aan diverse portalen zoals die van Zorginstituut Nederland.

Doordat deze gegevens centraal worden uitgevraagd, worden de administratieve lasten beperkt. Met andere woorden: eenmaal aanleveren, meermalen gebruiken.