Klasse-indeling WNT-normen zorgverzekeraars

Topfunctionarissen bij zorgverzekeraars mogen niet meer verdienen dan de geldende sectorale WNT-normen. Binnen de WNT gelden voor zorgverzekeraars 3 niveaus. Het aantal verzekerden bepaalt de maximale bezoldigingen.

Verhoogde WNT-norm

Voor zorgverzekeraars geldt een sectorale norm die hoger ligt dan de algemene WNT-norm. De wet biedt hier de mogelijkheid voor. De achterliggende reden voor deze hogere norm  is dat de zorgverzekeraars op zowel de private als publieke markt opereren en daarmee een andere marktpositie innemen dan zorgaanbieders. Het gaat in feite om financiële instellingen met een publieke taak.

WNT-normen zorgverzekeraars 2020

Bij het vaststellen van de norm gaat u uit van het aantal verzekerden op 1 januari 2019. De WNT-normen voor zorgverzekeraars in 2020 zijn:
 

  • minder dan 300.000 verzekerden: € 212.000;
  • tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden: € 250.000;
  • meer dan 1.000.000 verzekerden: € 289.000.

De bezoldigingsnorm wordt verhoogd met de werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie.

Wettelijke regelingen

Meer informatie over de sectorale WNT-normen vindt u in de ministeriële regelingen: