Zorgaanbieders

De categorie zorgaanbieder waar u of uw onderneming toe behoort, bepaalt welke gegevens en informatie u aanlevert voor de openbare jaarverantwoording. Weet u niet precies onder welke categorie zorgaanbieders u valt? Onder elke  tegel kunt u lezen wanneer u onder deze categorie valt.

Als u alle benodigde gegevens voor uw Jaarverantwoording heeft verzameld, kunt u verder met de volgende stap bij het aanleveren van de jaarverantwoording.

Verzekert u zich ervan dat u de juiste gegevens aanlevert in DigiMV want een eenmaal openbaar gemaakte jaarverantwoording kunt u niet meer intrekken. Lees meer hierover op de pagina Toezicht en handhaving.

Bent u geen zorgaanbieder?

Wanneer u zich niet herkent in één van de categorieën zorgaanbieders op deze pagina, dan valt u waarschijnlijk onder Jeugd of Veilig Thuis.